DESIGNTEKNOLOG

Uddannelsesbeskrivelse

Designteknolog uddannelsen er en forholdsvis bred uddannelse. Du lærer om og får indblik i hele værdikæden fra ide til færdigt produkt. Du lærer at planlægge og styrer den tekniske produktion, udarbejde den nødvendige dokumentation, koordinerer arbejdet og virker som bindeled mellem virksomhedens afdelinger. Du har udover dit speciale, undervisning i bl.a. markedsføring, logistik, indkøb, ledelse og samarbejde, materialelærer mm.

Jeg har speciale i Modelteknik, men interesserer mig i høj grad for design og de mere visuelle og markedsføringsmæssige aspekter omkring udvikling af produkter.

Se uddannelsesbevis her: